logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 06/04/2021 15:13:16

Dret d'accés a la informació

El dret d'accés ala informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets els menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 

 

Infografies


  • Dret d'accés a la informació pública 2020

    Dret d'accés a la informació pública 2020

  • Dret d'accés a la informació pública 2019

    Dret d'accés a la informació pública 2019

  • Dret d'accés a la informació pública 2018

    Dret d'accés a la informació pública 2018