logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 07/02/2017 14:15:22

Permisos i llicències

Al document adjunt podeu consultar la informació sobre els permisos i llicències dels empleats públics aprovades a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Manlleu per als anys 2016-2019.