logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 01/03/2021 11:38:04

Informes 2020

En aquest apartat podeu consultar els informes de la Intervenció municipal d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute