logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 01/03/2021 11:39:29

Retribucions, indemnitzacions i dietes

En aquest apartat podeu consultar el detall desglossat de les retribucions anuals de cada lloc de treball, amb l'import corresponent també al complement de productivitat anual que pot percebre cada empleat/da en funció del lloc de treball que ocupa.