logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 03/07/2020 10:31:31

Informes 2019

En aquest apartat podeu consultar els informes de la Intervenció municipal d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute del pressupost 2019.

 

Els informes es publiquen al final de cada trimestre.