logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 01/02/2016 11:40:54

Formulari de contacte

Ajuda'ns a millorar el portal Manlleu Dades Obertes

 

Si vols proposar-nos l'obertura de noves dades que no hagis trobat al web o bé has detectat algun error en les dades publicades o en la seva visualització pots contactar amb nosaltres mitjançant el formulari següent.

 

  • * Camps obligatoris

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol·licitud que ha presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE MANLLEU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (plaça Fra Bernadí, 6, de Manlleu), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament (l’Ajuntament a un clic): http://tramits.manlleu.cat