logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 06/04/2021 14:12:17

Informes 2021

En aquest apartat podeu consultar els informes de la Intervenció municipal d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute trimestral.

Les dades del primer trimestre es publicaran quan s'hagi aprovat pel ple de mes d'abril.