logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 09/07/2020 11:55:48

Subvencions municipals

Actualment a l'Ajuntament de Manlleu no hi ha convocatòries de subvencions per a entitats municipals sinó que es es tracta de subvencions nominatives provades per Ple que s'integren en el pressupost municipal.

Podeu consultar la informació de l'import en les gràfiques dinàmiques següents. Si cliqueu damunt la franja de dades d'una tipologia d'entitats es desplegarà la informació de les entitats que formen part d'aquella tipologia.

 

 

Pel que fa a les subvencions a grups polítics municipals es pot consultar a l'apartat "Indemnitzacions per grups polítics"