logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 21/02/2020 12:02:57

Contractes i convenis

En aquest apartat podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública -inclosos els contractes menors- realitzada per l'Ajuntament de Manlleu, ja sigui a través de l'accés directe al Perfil del Contractant, on trobareu la informació més rellevant relativa als contractes subscrits, com a través de la consulta desglossada de cadascun dels contractes menors subscrits per l'Ajuntament.

 

 

També podeu consultar en aquest apartat les dades relatives a l'àmbit dels convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits entre l'Ajuntament de Manlleu i les persones privades i públiques, amb el detall de la persona pública o privada amb qui s'ha subscrit, l'objecte del conveni, la seva vigència i les obligacions econòmiques que se'n deriven.