logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 08/05/2019 16:46:46

Informes 2018

En aquest apartat podeu consultar els informes de la Intervenció municipal d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute