Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

Jutjat de Pau

Descripció

 • Les actuacions del Jutjat de Pau es centren en:

  Àmbit civil i penal

  •  Actes de comunicació citacions, citacions a termini, notificacions, requeriments i declaracions
  • Actes de conciliació: arts 460 i ss de la LECiv 1881, en vigor per disposició derogatòria única de la LECiv de 2000
  • Judicis de faltes: l'article 100.2 de la LOPJ en relació amb l'article 14 de la LECrim, determina que els jutjats de pau seran competents en primera instància de la instrucció i execució de les faltes compreses als articles 626,630,632,633 i 620 1r i 2n (amb determinades excepcions)
  • Judicis verbals: l'article 47 de la LECiv estableix que correspondrà als jutjats de Pau el coneixement, en primera instància, dels assumptes civils de quantia inferior a 90€ i que no estiguin compresos en cap dels casos que, per raó de matèria, es refereix l'apartat 1 de l'article 250.

  Àmbit de registre civil

  •  Inscripcions de naixement, matrimoni, defunció
  • Certificacions literals de les inscripcions
  • Certificació per obtenció del DNI
  • Expedició de Llibres de Família i Duplicats
  • Trasllats d'inscripció
  • Expedients de matrimoni i celebracions de matrimoni (s'ha de tenir present que la tramitació de l'expedient de matrimoni té una durada aproximada de 2 a 3 mesos)
  • Inscripcions marginals
  • Substitució del nom al català
  • Expedient de rectificació d'error
  • Fe de vida i estat

Informació del servei

Característiques del servei

 • Area responsable:

  • Àrea de Serveis Generals
 • Regidoria responsable:

  • Secretaria

Data de modificació: 22/07/2020 07:08:12

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter