logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 20/07/2015 13:05:22

Preguntes i requisits tècnics

 

1.- Què és "L´Ajuntament a un clic"?

 

És la plataforma electrònica disponible per la ciutadania a través de la qual es poden relacionar electrònicament amb l´Ajuntament de Manlleu, 7 dies a la setmana i 24 hores, tots els dies de l´any.

 

2.- Les comunicacions són segures?

 

La comunicació amb "L´Ajuntament a un clic" es fa de manera segura mitjançant la utilització de certificats digitals tan a la web com amb l'ús del certificat digital de la persona que realitza el tràmit.

 

3.- Què és un certificat digital i com obtenir-lo?

 

És un document electrònic, emès per una autoritat certificadora, que garanteix la confidencialitat, integritat, identitat i el no rebuig en les comunicacions electròniques. Podeu consultar els certificats digitals admesos a l'Ajuntament a un clic en aquest enllaç

 

4.- Què cal tenir en compte abans de tramitar electrònicament?

 

Abans d´iniciar la tramitació és important llegir la fitxa de Dades generals de cada tràmit, on s´explica en què consisteix i quins requisits comporta. També cal revisar la pestanya de Documentació complementària, on es detalla si aquell tràmit requereix l´aportació d´alguna documentació annexa amb la sol·licitud. La llegenda al final de la pestanya informa sobre l´obligació o no de presentar documentació complementària.

 

5.- Si no vull tramitar electrònicament, puc disposar del model de sol·licitud per iniciar el tràmit presencialment?

 

Al final de la pestanya de Dades generals de cada tràmit hi ha el model de sol·licitud corresponent, que es pot descarregar i emplenar abans de presentar-lo, presencialment, a qualsevol punt de registre habilitats per l´Ajuntament.

 

6.- On i quan es poden presentar les sol·licituds presencialment?

 

Podeu consultar la ubicació i l´horari de funcionament de cadascun dels punts de registre físics que ofereix l´Ajuntament a la ciutadania i a les empreses a Punts de Registre. Alhora, també podeu consultar el Calendari de dies inhàbils de cada any en curs, a efectes de còmputs de terminis que es regeixin per dies hàbils.

 

7.- Com s'inicien els tràmits electrònicament?

 

Les persones que disposen d´un certificat digital poden iniciar el seu tràmit per Internet, fent clic a la icona @ que es troba al final de la pestanya de Dades generals, a través de la qual s´accedeix al corresponent formulari electrònic que permet la tramitació en 4 passos automàtics que cal anar seguint.

En el cas que el tràmit que s´està realitzant no requereixi l´aportació de documentació complementària i la persona interessada tampoc desitgi aportar cap altra documentació, és suficient amb clicar Endavant per continuar i finalitzar amb la tramitació electrònica.

 

8.- Com puc consultar les meves sol·licituds presentades a l´Ajuntament?

 

Des de l´apartat Les meves sol·licituds del menú de l´esquerra de L´Ajuntament a un clic podeu fer la consulta de totes les sol·licituds que heu presentat a l´Ajuntament, si bé caldrà que disposeu d´un certificat digital per motius de seguretat.

 

9.- Com puc consultar els meus expedients administratius?

 

Des de l´apartat Els meus expedients del menú de l´esquerra de L´Ajuntament a un clic podeu fer la consulta dels expedients administratius que s´han iniciat a petició vostra i del seu contingut, alhora que podeu conèixer el seu estat de tramitació en cada moment. Per a fer aquesta consulta, per motius també de seguretat, caldrà que disposeu d´un certificat digital.

 

10.- Com puc saber quin és el tràmit que necessito realitzar?

 

A la pàgina principal de L´Ajuntament a un clic trobareu la llista de temes pels quals s'agrupen tots els tràmits municipals. Clicant damunt de cada tema trobareu el llistat de tràmits corresponents.

També podeu cercar el tràmit fent clic a Veure tots els tràmits on podreu consultar la totalitat de tràmits disponibles en cada moment i on disposeu d'un cercador per localitzar el tràmit per paraula clau.

Un cop localitzat el tràmit d'interès podeu clicar l'apartat Informació per consultar la fitxa resum del tràmit, amb la informació més destacada, la documentació complementària que requereix la seva presentació, si s´escau, i la normativa que li és d´aplicació. Al costat de l´enllaç Informació en alguns casos trobareu l´enllaç Tramitar que permet accedir directament a iniciar el formulari web per via electrònica.

 

11.- Es poden realitzar tràmits des de l'Ajuntament cap a altres administracions?

 

L'Ajuntament de Manlleu està adherit al Conveni Marc entre l'Administració de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació de la Finestreta Única. El concepte de finestreta única es basa en un model integrat d'atenció ciutadana en l'àmbit territorial de Catalunya amb l'objectiu que les persones puguin presentar sol·licituds i comunicacions que s'adrecin a qualsevol organisme de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya o altres entitats publiques des de les Oficines d'Atenció Ciutadana de les administracions més properes, com ara els ajuntaments.

 

12.- Quines dades personals es guarden a l'Ajuntament a un clic?

 

L'Ajuntament guarda les dades indispensables per a la tramitació de l'expedient administratiu. Pel que fa a la conservació de dades es troba definida en el document de política de gestió i conservació de la documentació electrònica municipal

 

13.- Com es pot exercir el dret personal en matèria de protecció de dades?

 

Podeu exercir el vostre drets d´accés, rectificació, cancel·lació o oposició en matèria de protecció de dades personals a través d'aquests formularis

 

14 .- Com es pot fer una queixa o suggeriment?

 

Trobareu tots els canals de comunicació disponibles a l'Ajuntament a la pàgina d'Atenció Ciutadana

 

 

REQUISITS TÈCNICS

 

Abans d'iniciar la tramitació electrònica cal tenir en compte les recomanacions tècniques per a un correcte funcionament del procés de tramitació.

 

Sistema operatiu

 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.

 

En aquest moment no és possible la realització de tràmits amb sistema operatiu MAC ja que pot donar errors en la signatura digital. Aconsellem la realització dels tràmits digitals en sistema operatiu WINDOWS. Disculpeu les molèsties, estem treballant per resoldre el problema.

 

Navegador

 

Internet Explorer i Mozilla Firefox

 

La tramitació electrònica amb Chrome no funciona ja que Google l'abril del 2015 va desactivar la funcionalitat de JAVA en el navegador i en aquest moment és un requisit indispensable per el correcte ús de l'Ajuntament a un clic

 

Programari

 

Adobe Reader. Podeu descarregar l'última versió a través del següent enllaç https://get.adobe.com/es/reader/

 

Màquina virtual de Java versió 1.6.0_06 o superior. Podeu descarregar l'última versió a través del següent enllaç http://www.java.com/es/download/

 

Certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos a l'Ajuntament a un clic a: 

http://transparencia.manlleu.cat/gestio-dels-serveis-municipals/cataleg-de-tramits/certificats-digitals-admesos.htm

 

Per a una correcta instal·lació dels certificats a l'ordinador i al navegador recomanem consultar la pàgina oficial del certificat digital que s'utilitzi, ja que cada un requereix una instal·lació diferent i que pot canviar en funció de la versió del navegador utilitzat.