logo_cap.gif
[Tancar]
Última modificació : 06/04/2021 14:20:45

Convenis

Des de l'any 2018 podeu consultar els convenis de l'Ajuntament de Manlleu a:

 

Registre de Convenis de Col.laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya

 

Pel que fa a convenis anteriors, des del 2017 fins al 2014, es poden consultar en el següent enllaç:

 

Enllaç als convenis subscrits per l'Ajuntament